čtvrtek 9. května 2013

HYPERZVUKOVÁ RAKETA X-51A S PLOCHOU DRÁHOU LETU

Prostředek s potenciální schopností nahradit jaderný úderZačátkem května tohoto roku proběhla světovým tiskem zpráva o úspěšné zkoušce hyperzvukové trakety X-51A "WaveRider" v USA. Podívejme se blíže na smysl a význam této aktuální události.


Hyperzvuková raketa s plochou dráhou letu X-51A "WaveRider" se má stát jedním ze zamýšlených zbraňových prostředků v americkém programu rychlého globálního úderu PGS (Prompt Global Strike) zaměřeném na provedení přesných "bodových" úderů na vybrané cíle kdekoli na světě, a to do jedné hodiny od rozhodnutí na provedení úderu (obdobným způsobem jako při použití mezikontinentálních balistických raket (ICBM). Jde o prostředky s charakterem konvenčních zbraní, které však mohou svým ničivým účinkem nahradit údery jadernými zbraněmi proti až 30% cílů. Důležitým hlediskem zde je to, že zbraně programu PGS nespadají do dohody USA a Ruské federace o jaderném odzbrojování ("Nový START"), ač jde, stejně jako u jaderných zbraní, o strategické zbraně zásadního významu pro zajištění a udržování strategické stability ve světě.
 
 


Jak vypadá a z čeho sestává X-51A "WaveRider"

X-51A "WaveRider" je bezpilotní létající prostředek typu rakety s plochou dráhou letu, který zatím slouží jako demonstrátor létajícího prostředku s náporovým motorem pro hypersonické zkušební lety s rychlostí do šesti machů (6 M, což je přibližně 6400 km/h). Je součástí společného programu vzdušných sil USA, organizací DARPA a NASA a společností Boeing a Pratt & Whitney Rocketdyne. Raketa je poháněna uhlovodíkovým náporovým raketovým motorem (scramjet). Hlavní části X-51A "WaveRider" jsou znázorněny na obrázku níže.
 Konstrukčně X-51A sestává ze dvou dílů - těla rakety a uhlovodíkového náporového motoru (montuje se na spodní část těla rakety). Pomocný motor ATACMS (Army Tactical Missile System) na pevné palivo, který zpočátku pohání raketu se po dosažení rozběhové rychlosti odhodí a zrychlení letu rakety na rychlost až 6 M zajistí náporový motor Pratt & Whitney Rocketdyne SJX61-2 pro nesenou zátěž na palubě asi 120 kg. Podrobnější pohled do "vnitřností" rakety je na dalším obrázku níže.

 

O letové zkoušce X-51A "WaveRider"

První, částečně úspěšný, zkušební hypersonický let tohoto prostředku se uskutečnil 26. května 2010. Po dvou neúspěšných letech (2011 a 2012), se teprve v minulých dnech, 1. května 2013, uskutečnil úspěšný tří a půl minutový zkušební let nad Tichým oceánem rychlostí 5,1 M po dráze dlouhé 426 km. Raketa byla vynesena do výšky přes 15 000 m strategickým bombardovacím letounem B-52H, který odstartoval z letecké základny Edwards v jižní Kalifornii. Raketu měl upevněnou pod křídlem (viz obrázek níže). Nad Tichým oceánem byla raketa z letounu uvolněna a pohon začaly zajišťovat její vlastní palubní motory. Nejprve počáteční rozběhový motor ATACMS (Army Tactical Missile System) s dobou pohonu 26 sekund pro zrychlení na 4,8 M (po této době byl pomocný motor odhozen) a pohon převzal hlavní náporový raketový motor Pratt & Whitney Rocketdyne (s dvěma režimy - ramjet/scramjet), který pro spalování paliva JP-7 využívá atmosférický kyslík ze vzduchu, vháněného dovnitř vlastním pohybem motoru. Po spálení celé dávky paliva se uskutečnil řízený pád rakety do moře. Po celou dobu byly do pozemního střediska přenášeny telemetrické údaje a další data, využitá pro vyhodnocení průběhu letu.Nedávná zkouška hyperzvukové rakety X-51A byla čtvrtou a poslední zkouškou pro šanci dosáhnout cíle vytýčeného v programu, zahájeném již v roce 2004, s celkovými náklady 300 milionů USD. Prokázala se životaschopnost pohonu pro dosažení hyperzvukové rychlosti na bázi malého náporového motoru "dýchajícího" vzduch. Prokázala se také správnost změn, postupně provedených v technickém a softwarovém vybavení elektronických prostředků rakety.

Závěr

V případě vyhodnocení zkušebních letů v projektu X-51A "WaveRider" jako úspěšné realizace hypersonické rakety a splnění stanovených cílů projektu, lze očekávat, že mohou USA získat zbraňový prostředek, který umožní provádět silné a přesné ničivé "bodové" údery na kterákoli místa na světě.

óóóóóóó