úterý 29. ledna 2013

Budování nového kosmického průzkumného systému Ruské federace "Akvarel"

Budování nového kosmického průzkumného systému Ruské federace "Akvarel"

(Aktualita)
Ministerstvo obrany Ruské federace (RF) a Federální kosmická agentura "ROSKOSMOS" zahájily přípravu na budování rozsáhlého mnohopozičního družicového průzkumného systému v programu s názvem "Akvarel". Celý projekt je rozpočítán na dobu nejméně pěti let. Vítězem konkurzu na vývoj systému se stal Bergův ústřední vědecko-výzkumný radiotechnický ústav (ruská zkratka CNIRTI).


Základem systému bude komplex přijímacích a vysílacích stanic rozmístěných po celém území RF. Mají stát zhruba 900 milionů rublů. Hlavní práce mají být zahájeny zhruba od července 2013. V dalších etapách budou do projektu včleněny závody spadající pod ROSKOSMOS, které se specializují družicové elektronické a rádiové komunikační systémy. Kosmický průzkumný systém "Akvarel"se v RF označuje za "nejgrandióznější" v celé historii Ruska. Požadavky na výběr zúčastněných organizací byly velmi přísné a kolem nich došlo k nevídané bitvě, samozřejmě skryté před nežádoucími zraky. Počet pozemních přijímacích a vysílacích stanic má být nejméně pět (?!) a mají být rozmístěny od Kaliningradu (Královce – nejzápadnější výspy, územně oddělené od teritoria RF) až po Kamčatku. K vzniklé síti pozemních stanic se mají připojovat další ruské průzkumné systémy a vojenské družice provádějící radiolokační, jiný elektronický a optický průzkum. Na oběžné dráhy Země mají být postupně vypouštěny družice dalších průzkumných systémů. Proto má v "Akvarelu" jít o univerzální mnohoúrovňový systém (počet úrovní se nezveřejňuje).
V první etapě bude průzkumný "megasystém" pracovat ve prospěch ruského vojenského námořnictva. Pozemní terminály mají být zřízeny na všech důležitých velkých lodích a na leteckých základnách. Velitelé a štáby mají přímo dostávat získávaná průzkumná data (on-line). Očekává se, že pozemní část systému bude mnohem náročnější než kosmická a vyžádá si podstatně vyšší úsilí a náklady.
K tomu:
Zveřejněná zpráva (z níž čerpá tento článek) vede k zamyšlení nad některými zjevnými, případně i skrytými problémy. Pro odborníky je zřejmé, že stabilní, nezávislý a spolehlivý provoz takového ruského systému se strategickým významem, vyžaduje použití vlastní pokročilé a finančně náročné součástkové základny, kterou ruský průmysl dosud nedisponuje. Odhaduje se, že potřebný sortiment prvků vlastní ruské součástkové základny, s odpovídající funkčností a vysokými parametry, si vyžádá ještě nejméně pět až deset let, a to navíc při spolupráci a technologické podpoře špičkových západních společností. Na import západní specializované mikroelektronické součástkové základny se v programu sotva bude možné spoléhat.
Pro inzerovaný "nejgrandióznější" systém "mimořádně velkého měřítka" se udávaný počet "nejméně pěti" pozemních přijímacích a vysílacích stanic, vzhledem k určení systému a k obrovské rozloze teritoria Ruska (jako územně největšího státu na světě), zdá být poněkud komický. A to ještě s odhlédnutím od dnes již ne dost dobře působících a k věrohodnosti nepřispívajících bombastických výrazů.
Z druhé strany se dá pochopit, že mocnost jako Rusko, snažící se znovu dobýt svého významu a postavení mezi předními velmocemi světa, se bez soudobého pokročilého kosmického průzkumného systému stěží může obejít. Někdejší silný a výkonný sovětský kosmický průzkumný systém byl po zániku SSSR do základu zlikvidován a od té doby RF žádný nový nominální kosmický průzkumný systém neměla.

òòòòòòò

Žádné komentáře:

Okomentovat