pondělí 28. ledna 2013

Úvodem k otevření blogu

Úvodem

Autor tohoto blogu zahrnujícího problematiku C4ISR a související koncepční, systémově technická, ale i vojenskopolitická témata je bývalým dlouholetým (téměř 40 let) pracovníkem VTÚE (dříve VÚ 060) Praha. Prošel dráhu od laboratorního inženýra po vedoucího mnoha významných projektů výzkumu a vývoje vojenské elektroniky. Naposledy pracoval ve výzkumném ústavu jako systémový architekt pro projekt operačně taktického systému velení a řízení pozemních sil (OTS VŘ PozS) Armády České republiky.  Když ve značně pokročilém věku odešel z ústavu do důchodu, pokračoval v práci na uvedeném projektu a dalších souvisejících projektech ještě šest a půl roku v pražské pobočce společnosti DELINFO, spol. s r.o. Brno. Je pro něho velkým zadostiučiněním, že výsledky dlouholeté spolupráce kolektivů VTÚE Praha a DELINFO Brno přispěly k podstatnému zvýšení úrovně naší armády v tak důležité oblasti, jakou je velení a řízení v operacích a bojové činnosti AČR. Posunuly ji směrem k realizaci současných perspektivních koncepcí, jako např. implementaci konceptu síťově centrických operací NEC (Network Enabled Capability) a dalších směrů v zajištění a rozvíjení operačních schopností armády, aktuálních v naší i ostatních spojeneckých armádách Aliance, jejichž cílem je vytvoření jednotného informačního prostoru bojiště.

S během času a s realitou současné i očekávané ekonomické situace ČR nabývají uvedené altivity na významu. Zkvalitňováním a zefektivňováním velení a řízení v AČR je možné v nikoli nepodstatné míře kompenzovat snižování počtu vojsk a redukci výzbroje doprovázené akceptovatelným poklesem operačních a bojových schopností armády. A to při stále větším vynuceném zmenšování rozpečtových prostředků resortu obrany není málo.

Ani v důchodu se autor blogu nepřestal zabývat významnými tématy oblasti C4ISR (velení, řízení, komunikace, počítače, zpravodajská činnost, pozorování a průzkum) a více či méně souvisejícími operačními, technickými a vojenskopolitickými otázkami, které jsou pro současnost a budouckost našich ozbrojených sil důležité, nebo z hlediska poznání zajímavé.

Pro kontinuální zúročování nabytých znalostí a zkušeností autora i nových nadále získávaných poznatků je jeho zámyslem systematičtěji se v tomto blogu věnovat problematice automatizovaných systémů velení a řízení a odpovídajících komunikačních systémů. Doplňkem bude publikování vybraných aktuálních témat a zajímavostí tak, jak je bude život a běh událostí přinášet. Autor považuje za užitečné a potřebné také publikování témat vztahujících se k starší a novější historii československé a české vojenské elektroniky. I této oblasti bude v blogu věnována pozornost.

Po tomto krátkém úvodu budou následovat konkrétní příspěvky. Autor bude vděčný za zájem čtenářů o publikovaná témata. Komentáře a názory čtenářů, zejména odborníků v publikované tématice, jsou vítané.

Žádné komentáře:

Okomentovat