úterý 29. ledna 2013

Nové prostředky elektronického boje pro operace vzdušného výsadkového vojska Ruské federace

Nové prostředky elektronického boje pro operace vzdušného výsadkového vojska Ruské federace

(Aktualita)
Pro zabezpečení činnosti vzdušného výsadkového vojska Ruské federace (RF) na moderním bojišti se do jeho jednotek elektronického boje (EB) zavádí rádiový rušící vysílač nové generace "Lesoček" s malými rozměry. Zatím bylo v roce 2012 do jednotek zavedeno prvních čtyřicet souprav tohoto prostředku EB.

Souprava "Lesoček" zajišťuje ochranu obrněných automobilů a jiných vozidel s osádkou proti působení rádiově ovládaných min a jiných výbušných zařízení, a to jak na místě, tak i za pohybu. Efektivnost tohoto systému je mnohem vyšší než u dosavadních prostředků, neboť má třikrát větší kmitočtový rozsah a používá nové způsoby generování rádiového rušení.
Příprava operátorů k provozu se systémem "Lesoček"
Zařízení se mohou instalovat v automobilu, obrněném bojovém vozidle, nosit v tlumoku nebo v kufříku. Snadno se mohou vysazovat ze všech typů letounů a vrtulníků společně s jednotkami "modrých baretů". Vyzbrojování jednotek novými systémy EB bude pokračovat v roce 2013.
Připomeňme, že elektronický boj je stále jedním z nejdůležitějších způsobů podpory bojové činnosti vojsk na moderním bojišti. Zahrnuje cílené působení elektromagnetického vyzařování na rádiové a jiné elektronické prostředky v systémech velení a řízení protivníka. Tím protivníkovi znemožňuje výměnu informací pro velení a řízení a současně chrání vlastní rádiové a jiné elektronické systémy proti působení nepřátelských prostředků EB, snižuje možnosti rádiového a elektronického průzkumu a ničení raket, letounů a dalších cílů vysoce přesnými nepřátelskými zbraňovými prostředky.

Mobilní komplex EB "Infauna"
Soupravami "Lesoček" (jako doplňkovými prostředky) se, mimo jiné, vybavuje vysoce efektivní vozidlový systém rádiového průzkumu a rušení RB-531B ("Infauna"), který je ve výzbroji vzdušného výsadkového vojska (zatím čtyři komplexy). Jde o světově unikátní systém, v jehož složení jsou nejen tradiční prostředky elektromagnetického rušení, ale i prostředky optoelektronického průzkumu a rušení působící na nepřátelské systémy schopné zajišťovat obrazové průzkumné informace v reálném čase. Optoelektronické rušící systémy komplexu "Infauna" mimo jiné umožňují neutralizovat nepřátelské systémy pro zjišťování cílů na bojišti, zaměřování jejich polohy a rozpoznávání typů bojové techniky, řízení palby zbraňových systémů a navádění řízených střel na pozemní a vzdušné cíle. To vše podstatně rozšiřuje schopnosti EB a funkční možnosti komplexu "Infauna".
Z dalších funkčně moderních prostředků EB ozbrojených sil RF stojí za zmínku automatizovaný komplex technického dohledu, rádiové a elektronické simulace a generování rušících signálů "Lejer-2" (nyní již v prototypu nová verze "Lejer-3") zabudovaného v obrněném automobilu "Tigr-M". Umožňuje průzkum zdrojů rádiového vyzařování a zarušení provozu rádiových prostředků protivníka. Kromě toho umožňuje vytvoření reálné situace rádiového rušení při zkouškách nové techniky, včetně vyhodnocení účinků různých druhů elektromagnetického působení.

Mobilní automatizovaný komplex EB "Lejer-2"
Základním prvkem výzbroje jednotek EB na taktickém stupni armády RF je komplex RB-301B ("Borisoglebsk-2") pokrývající široký rozsah kmitočtů, což zajišťuje spolehlivé zarušení provozu všech prostředků rádiových komunikací taktického stupně. Zahrnuje čtyři různé typy mobilních provozoven s rušiči, všemi řízenými z provozovny jednoho společného řídícího pracoviště (celkem tedy pět typů vozidlových provozoven). Jako celek všechny provozovny pokrývají značně široký rozsah kmitočtů pro rádiový průzkum a rušení, zajišťují velkou rychlost skenování kmitočtových pásem, rychlou reakci na provoz zjištěný na neznámých kmitočtech, vysokou přesnost zjištění polohy zdrojů rádiového vyzařování a velkou propustnost prostředků pro neutralizaci nepřátelského provozu. Důležitou vlastností prostředků EB komplexu "Borisoglebsk-2" je schopnost zarušení nepřátelského rádiového provozu nejen při práci na pevných kmitočtech, ale i při použití kmitočtových skoků (rozprostřeného spektra).

Taktický komplex EB "Borisoglebsk-2"
Široké využití digitálního zpracování signálů a digitálních mapových informací značně zvyšuje rychlost podsystému rádiového průzkumu, přesnost a věrohodnost získávaných informací. Všechna zařízení komplexu  pracují podle jednotného algoritmu v režimech rádiového průzkumu a rušení, který umožňuje i ve složitých bojových podmínkách odhalit nejdůležitější objekty EB protivníka a soustředit na ně působení elektronických a palebných prostředků zaručujících jejich neutralizaci nebo zničení. Výroba provozoven komplexu "Borisoglebsk-2" běží již od roku 2011.
Rušič R-330 z komplexu "Borisoglebsk-2"
V této souvislosti zmiňme ještě počítačový trenažér EB s názvem "Magnij-REB". Vznikl z potřeby zajištění výcviku ve spolehlivém sladění společné činnosti značného počtu operátorů komplexu "Borisoglebsk-2", kde v procesu rozhodování jde často o sekundy. Posléze byl trenažér vyvinut jako univerzální výcvikový prostředek pro systémy EB. Umožňuje příslušníkům bojových jednotek získávat návyky potřebné pro práci na různých typech prostředků EB. Provádí se na něm efektivní příprava operátorů a velitelů jednotek EB. Výcvik a dosahování sladěnosti potřebných činností řady specialistů se uskutečňuje v režimu simulace různých druhů a stupňů vývinu rádiové a elektronické situace na bojišti.

òòòòòòò

Žádné komentáře:

Okomentovat